Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања школе.Школски одбор има 9 чланова и бира свог председника. Трећина чланова именује се из редова запослених у школи.

Представници јединице локалне самоуправе, чланови школског одбора су:

1.  Андреа Тошић, председница Школског одбора

 2. Јелена Митровић

 3.  Драгана Трајковић

Представници запослених у школи, чланови школског одбора су:

1.   Мичић Биљана

2.   Станимировић Светлана

3.   Јелена Срећковић Станковић

Представници родитеља, чланови школског одбора су:

1.  Божидар Миљковић

2.  Данијела Делић

3.  Далиборка Миленковић