Гимназијалци обележили Европски дан борбе против трговине људима

Гимназијалци обележили Европски дан борбе против трговине људима

У оквиру превентивних активности Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања, дискриминације, занемаривања и трговине људима представници Ученичког парламента наше школе су припремили материјал и тематски оплеменили кутак у школи. На овај начин су желели да скрену пажњу на друштвени проблем трговине људима. Ово је озбиљан проблем у коме су људи, а неретко и деца, жртве трговине у виду трговине органима, у виду радне или сексуалне експлоатације. Људи нису роба! О овом проблему треба разговарати са ученицима и упозоравати их на опасност која вреба, нарочито у ери друштвених мрежа и у виртуелном окружењу када је све доступније и када се повећава могућност за разне видове експлоатације људи. У току ове недеље одељењске старешине су у сарадњи са психологом школе на часовима одељењске заједнице реализовале тему: Препознавање потенцијалних жртава трговине људима. Такође, на следећим линковима ученици могу погледати и филмове " Посматрачи" и "Реци НЕ", који су израђени у сарадњи са Министарством унутрашњих послова.

Филм "Посматрачи" можете погледати на следећем ЛИНКУ.

Филм "Реци Не" можете погледати на следећем ЛИНКУ.