Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Овај дан обележава се сваке године, последње среде у фебруару и носи назив „ Дан розе мајица“.

Тим поводом сваке године наши ученици учествују у бројним активностима. Ове године ученици 2/4 су са наставницом српског језика и књижевности Наташом Томић кроз пројектну наставу започету још у септембру обрадили тему вршњачког насиља кроз обраду романа „ Кад су цветале тикве“ Драгослава Михаиловића под називом „ Аперкат душе на месечини“ и тиме наставили реализацију претходног пројекта „ Новцем се тргује, са људима другује“. Овај угледни час су представили својим вршњацима, родитељима и упосленицима школе.

За ученике наше школе представници Министарства унутрашњих послова су одржали и уводно предавање о вршњачком насиљу и о значају превенције.

Ученици, представници Ученичког парламента, у сарадњи са Тимом вршњачких медијатора и Тимом за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања су током целе недеље организовали превентивне активности на тему заштите од насиља кроз: радионице, часове одељењског старешине, родитељске састанке, изложбу, предавања, трибине, угледни час и поставком у креативном кутку школе.

Примарни циљ није интерес појединца, већ успостављање блискости, пријатељства, толеранције што доводи до прихваћености од стране групе и осећања припадности.