Реализација угледног часа из географије на тему: „Насељавање наше територије“

Реализација угледног часа из географије на тему: „Насељавање наше територије“

У петак, 25. 11. 2022. године, наставник географије мр Ненад Стојановић је са ученицима одељења 3/3 припремио и реализовао угледни час на тему„ Насељавање наше територије“.

Часу су присуствовале колеге, као и стручна служба школе. На почетку школске године ученици су изабрали тему и заједно са наставником су учествовали у многим активностима које су претходиле реализацији овог часа. Свака група ученика је имала своје задужење и учествовала је у истраживању које је спроведено на ову тему. Након реализације овог часа је одржана и дискусија на ову тему и дошло се до закључка да је тема веома занимљива и актуелна и данас.