Продужен рок за подношење пријава за ИТ одељење

Продужен рок за подношење пријава за ИТ одељење

Рок за подношење пријава за полагање испита за ИТ одељење продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11-15.4.2022. године, пријаву за полагање пројемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.