Саопштење о организацији путовања у шк. 2017/2018. години

Саопштење о организацији путовања у шк. 2017/2018. години

Гимназија у Лесковцу, школске 2018/2019. године, организује само екскурзију за ученике трећег разреда према Закону о јавним набавкама и Правилнику о наставном плану и програму за Гимназију, што је и планирано Годишњим планом рада школе за 2018/2019. годину. Све остале слободне активности ван школе, једнодневне излете и ученичка путовања за време распуста и викондом нисмо планирали Годишњим планом рада Гимназије за школску 2018/2019. годину и нису у организацији Гимназије.

 

Сви запослени морају се, на основу саопштења Министра придржавати Годишњег плана рада школе при организацији путовања ученика.

Промовисање путовања и туристичких аранжмана у просторијама школа представља неовлашћено коришћење школског простора у смислу члана 164. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017), што се сматра тежом повредом радне обавезе.

Управа школе